rchelicopterhub.com / rchelicopter.hu
2016. szeptember 21.

BMFA vezér lesújtó véleménye az EASA szabálytervezetről
Dave Phipps leírta véleményét a tervezetről

A British Model Flying Association (BMFA) vezérigazgatója, az Európai Légi Sportok légimodellezési technikai igazgatója David Phipps a tervezett EASA Pilóta nélküli légijárművek szabályozásáról szóló véleménye a napokban jelent meg a BMFA hivatalos oldalán. Dave Phipps a következőket írta:

A European Aviation Safety Agency (EASA) a Pilóta nélküli légijárművek szabályozására Európa-szerte vonatkozó "prototípus szabályait" nem rég adta ki. A jelenlegi formájában - ahogy mi ismerjük - a tervezet komoly fenyegetést jelent a modellrepülésre, amit nem tudok elbagatelizálni. A “prototípus szabályozás” és a “magyarázó jegyzetek” itt érhetők el:
https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/civil-drones-rpas (Angol nyelvű tartalom)

A szabálytervezet világosan kimondja, hogy a gyorsan fejlődő “drón” üzemeltetés területével foglalkozik (igazából a multirotoros légijárművekkel). Sajnálatosan a “drónok” és a modell légijárművek ugyanazon a jogi definíción osztoznak, mint “Pilóta nélküli légijárművek (Unmanned Aircraft / UA)” ami azt jelenti, hogy a tervezet a modell-légijárműveket is magába foglalja.

Kétségkívül volt néhány drónnal repülők által tudatlanságból (vagy figyelmen kívül hagyás miatt) a jelenlegi szabályok ellen elkövetett szabálysértés, amelyeket a média szenzációhajhász módon tálalt. Kétségeim vannak afelől, hogy a tervezett összetett szabályozás bármilyen módon kezelni tudja problémát.

Az szintén aggodalomra ad okot, hogy a drónok felhasználhatók illegális vagy terrorista cselekményekhez, de ismételten erős kétségeim vannak afelől, hogy a tervezett szabályok bármilyen hatással lennének erre. Van néhány meglehetősen szigorú szabály lőfegyver tartására vonatkozóan, de ezek mégsem gátolják meg, hogy valaki egyet alkalmanként a postásra fogjon.

A szabályok jelenleg “prototípus” szakaszban vannak, mivel az EASA nem rendelkezik felhatalmazással, hogy bármilyen légijárművet szabályozzon 150 kg alatt. Úgy látszik, csak formalitás kérdése, hogy a nagyon közeli jövőben az Európai Parlament megadja nekik ezt a felhatalmazást.

A tervezett “prototípus szabályok” a modellrepüléshez nagyrészt szükségtelenek, túlságosan komplikáltak, és aránytalanok tekintettel a széles körben elismert, a múlt század folyamán Európa-szerte elért modellrepülési biztonsági mutatókra.

Az EASA küzd, hogy megbírkózzon a modellrepüléssel, mint tevékenységgel. Ahogy írtam, a tervezet egy szép példája az EU legrosszabb szabályozási túlkapásainak, arra kidolgozva, hogy egy olyan területtel foglalkozzon, ami egyszerűen nem szükséges, és még az EASA maga is elismeri, hogy ahol nincs valódi probléma. Ez egy pöröly egy nem létező mogyoró feltöréséhez.

A javaslat nem felel meg a repülés számos kialakult formájának, mint a körrepülő modellek vagy a szabadon repülés. Az EASA képtelen felfogni, hogy a modellrepülés hatalmas területű tevékenység az alig több, mint egy gramm súlyú beltéri modellektől az összetett, gázturbinás rádióirányítású légijárművekig - és minden, ami közöttük van (beleértve a hőlégballonokat és a rakétákat). Mint ilyen, el tudom fogadni az EASA magyarázatát, hogy "nehéz meghatározni a modell-légijármű fogalmát", nem tudom elfogadni, hogy képtelenek megfogalmazni, hogy a modellrepülés egy speciális működési terület.

Az EASA azzal érvel, hogy a modellek kivonása a tervezett szabályozás alól lehetővé tenné az üzembentartóknak, hogy a drónjaikat modellként határozzák meg, ezzel mentesülve a követelmények alól, így "egy biztonsági rés keletkezne". Én azt állítom, hogy ez csak akkor lenne probléma, ha a “drón” a modellrepülés szabályain kívűl repül - összhangban a nemzeti hatósággal (CAA) elfogadottakkal, ami korlátozódna a sport és szabadídős tevékenységre, és vizuális látótérben kerülne kivitelezésre. Az EASA igazoló állásfoglalása, hogy "az incidenseknek jelentős számát nem üzletszerűen üzemeltetett drónok okozták". Az én nézőpontomból a hiteles jelentések száma eltúlzott és valószínűleg a nem olyan "jelentős", ahogy azt sugallják. Nincsenek már UFO jelentések, csak "drónok" (azon túl, hogy ezek egyike valójában egy bevásárlószatyor lehetett).

Modellrepülés szövetségi tagoknak

Az EASA beillesztette a szövetségi vagy klub kereteken belüli modellrepülést (mint a BMFA/LMA/SAA) a tervezett "Specific" kategóriába a 15. cikkelyben, ami biztosit némi "tervezett átmenetet" a szabályok alkalmazása előtt egy három éves időszakot takarva. Az átmeneti időszakot követően hogy  "az engedélyt a szövetségek és klubok részére a helyi hatóságok adják ki - figylemebe véve a biztonságossági múltjukat", és meghatározzák, hogy mely szabályok kerülnek vagy nem kerülnek alkalmazásra esetükben.

Az EASA szándéka a 15. cikkellyel az volt, hogy enged valamiféle szabadságot a nemzeti hatóságoknak (mint a mi esetünkben a Civil Aviation Authority - Polgári Repülési Hatóság), hogy nagyrészt fenntartsa a modellrepülők számára a "Status quo"-t, de csak azok javára, "akik bizonyítottan kielégítő biztonságossági múlttal rendelkező szövetségeken vagy klubbokon belül tevékenykednek". Viszont a "prototípus-szabály"-ból hiányzik, hogy hogyan kívánják a gyakorlatban ezt elérni és a tervezetben nagy területen megmarad a lehetőség, hogy az aránytalanul alkalmazható legyen a modellrepülésben.

Modellrepülés a szövetségi vagy klubtagsági kereteken kívüli személyek számára

A modellrepülési tevékenység a szövetségi vagy klub kereteken kívüli egyének számára a modelljeikkel együtt az "Open - Nyílt" kategóriába esne, amelyeknek meg kell felelniük a "Termékkövetelményeknek", ami magába foglalná a modell légi járművekben nem található funkcionális követelményeket: mint a geo-fencing ("földrajzi kerítés"), magassági korlátozás, elektronikus azonosítás és automatikus hazatérő funkció. Valamint előírja a minimális 14 éves korhatárt az összes kategóriában - kivéve a legegyszerűbbet.

Továbbá a "termékkövetelmények" az elektromos légi járműveket 48V-ra korlátozza, és előírja, hogy a légi jármű "nem lehet robbanékony, vagy nem tartalmazhat robbanásra hajlamos elemet". (Ezzel tálalva egy kis problémát a rakétamodellezésnek vagy a gázturbináknak!) és megköveteli a megfelelő "termékosztály" szerinti címkézést (Ami egy multi-rotoros képet ábrázol!)

A "termékkövetelmények" jó lehet a nagy "drón" gyártóknak, de rengeteg modell légi jármű készül kis sorozatban kisvállalkozásoknál, és azt hiszem,  egy valós veszély az, hogy a szükségtelen és irreleváns túlszabályozás a legtöbbjüket kiszorítaná az üzleti életből.

Regisztráció mindenkinek

A "prototípus szabályok" megkövetelik az összes pilóta nélküli légi járművet üzemeltetőtől a regisztrációt a saját országukban és előírják, hogy a regisztációs jelüket az összes légi járművükön feltüntessék. Az EASA megállapítja, hogy "a regisztráció új erőforrásokat fog igényelni és úgy tervezik, hogy ezek az erőforrások egy, az emberek, regisztrálók mint UA üzembentartók által megfizetendő részarányos díjból fog létrejönni. Reméljük, hogy egy modellrepülő szervezetbe való belépés eleget tesz a nyilvántartási kötelezettségnek, de ez távolról sem biztos.

Az EASA az előző karácsonykor kiadott technikai véleményében egyértelműen megállapította azt a szándékot, hogy "a szabályok kialakítása nem lesz hatással a modell légi jármű repülésre", de egészen biztosan látszik, hogy e tekintetben ez nem sikerült.

Akkor szolgálnák ki a modellrepülő közösség jelentős számú tagját (500 ezer felett Európa-szerte) a legjobban, ha az EASA követné az FAA által az Egyesült Államokban  felállítottakat, aminek a szabályai "nem alkalmazandók modell légi járművekre".

A Europe Air Sports (Európai Légi Sportok) az utóbbi tizenkét évben keményen dolgozott, hogy megvédje a modellrepülők státuszát Európa-szerte, majd ez év júniusában a FAI főtitkárával együtt találkoztunk az EASA-val, hogy “prezentáljuk" a modell repülés "esetét”. Sajnos úgy tűnik, az EASA nagyrészt figyelmen kívül hagyta, amit mondtunk nekik - valószínűleg a politikai nyomás miatt. Erre tekintet nélkül, az Europe Air Sports a harc élvonalában nagyon aktív marad, hogy a modellrepülők érdekeit Európa-szerte megvédje.

Az EASA más szabadidős repülő sportok terén (mint a vitorlázó repülés és a hőlégballonozás) az aránytalan szabályozások alkalmazása terén a múltban rossz irányba ment, amiket aztán évekig tartott visszavonni. Ahogy írtam, aggódom, hogy a "prototípus szabályok" azt az esetet példázzák, amikor a történelem ismétli önmagát.

Mit tudunk tenni?

Az Europe Air Sports aggodalmát és amit javasolt nyilvántartásba vetette, és az EASA-val  folyamatban levő pozitív alapú tárgyalásokon részt vesz. Az EAS és FAI képviselőiként ismét találkozni fognunk közvetlenül az EASA-val a nagyon közeli jövőben, hogy elmagyarázzuk, miért gondoljuk, hogy az megint rossz úton járnak.

Európa-szerte együttműködésben kollégáinkkal javasoljuk egy Európai Modell Repülő Únió felállítását (képviselendő legalább 500 ezer modellrepülőt), hogy az kollektíven megtámadja az EASA javaslatát.

Időközben, ha te is szeretnéd tudatni javaslatod vagy kifogásod a "prototípus szabályok"-kal kapcsolatban, megteheted közvetlenül az EASA-nál, e-mail formájában:
UASPrototypeRule@easa.europa.eu

Ahogy az elején áll, ezek "prototípus szabályok" és a szabályalkotási folyamat kezdetén vannak. Mint olyan, a folyamatban, annak előre haladtában lesznek további lehetőségeink, hogy javaslatokat tegyünk. Viszont, ezek jelzik az EASA jelenlegi vonalának gondolkodást.

A tervezet eljuttatásra került az Európai Parlament Szállítmányozási Bizottságának, hogy módosítsa a EASA "Alap szabályozását", ami kívül helyezné a modellrepülést az EASA szabályozási hatáskörén és meghagyná azt a nemzeti hatóságok ellenőrzése alatt. Ennek a szavazására várhatóan október 10-11-én kerül sor, és a döntésért az European Air Sports-on keresztül lobbizni fogunk az illetékes Európai képviselőknél, valamint közelről követjük a fejleményeket.

Ahogy áll, a Brexit szavazás nem befolyásolja az EASA rendeletek végrehajtását az Egyesült Királyságban. Viszont az Egyesült Királyságban szerencsések vagyunk, hogy a CAA széleskörű támogatója marad a modellrepülésnek és megerősítette, hogy "igényük szerint, olyan kell legyen a kisméretű légi járművek szabályozása, amely reális, arányos, de mindenekelőtt egyszerű, érthető és használható".

Dave Phipps

Aeromodelling Technical Officer to Europe Air Sports

David Phipps engedélyével - forrás: BMFA.org

Az eredeti cikk: 
https://bmfa.org/News/News-Page/ArticleID/2400/Threat-to-Model-Flying-from-European-Regulation-EASA-Prototype-Rules-for-Unmanned-Aircraft